Polkemic - producent profili i obrzeży meblowych

Regulamin zakupów OUTLET

 

 

 REGULAMIN

  Sklepu Internetowego OUTLET

spółki POLKEMIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

  OUTLET to sklep internetowy (dalej jako „Sklep Internetowy OUTLET”), dostępny w domenie www.polkemic.pl/outlet, prowadzony przez spółkę pod firmą POLKEMIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya – Żeleńskiego nr 2A, 35 – 105 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491023, o numerze NIP 8133352989, o numerze REGON 691782088, tel. +48 17 85 40 624, fax +48 17 8540888, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: lub telefonicznie: +48 695 230 725 

 

1.      Definicje.

2.      Postanowienia ogólne.

3.      Jakość produktów.

4.      Dostępność towarów.

5.      Ceny towarów.

6.      Koszt przesyłki.

7.      Warunki płatności.

8.      Składanie zamówienia.

9.      Realizacja zamówienia.

10.  Warunki dostawy.

11.  Kontrola zawartości przesyłki.

12.  Dowód zakupu.

13.  Zwrot lub wymiana towarów.

14.  Zasady reklamacji.

15.  Ochrona prywatności.

16.  Zasady ogólne korzystania ze sklepu internetowego.

17.  Postanowienia przejściowe i końcowe.

 

 

 

1. Definicje

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia towaru w sklepie internetowym Spółki pod nazwą OUTLET.

 

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Regulamin – niniejszy dokument.

 

Spółka - spółka pod firmą POLKEMIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya – Żeleńskiego nr 2A, 35 – 105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491023, o numerze NIP 8133352989, o numerze REGON 691782088.

 

Strona - Spółka i Klient.

 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Spółki pod nazwą OUTLET i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę towaru.

 

2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa podstawowe zasady działania Sklepu Internetowego Spółki pod nazwą OUTLET.

OUTLET jest sklepem internetowym zajmującym się sprzedażą towarów wyprzedażowych oraz produktów o niestandardowych grubościach i szerokościach.

 

3. Jakość produktów

Sprzedajemy nowe obrzeża meblowe, profile C, inne profile.

Spółka zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad. O ile inaczej nie wskazano, wszystkie towary są produktami pełnowartościowymi, ale pochodzą lub mogą pochodzić z końcówek kolekcji, zwrotów, wyprzedaży, nadwyżek produkcyjnych lub magazynowych, itp. Spółka nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych.

Sprzedający nie przewiduje innych, szczególnych sposobów skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

4. Dostępność towarów

W większości wypadków prezentowanie towarów na stronie jest jednoznaczne z faktem, że posiadamy ów towar na stanie. Może się jednak zdarzyć, że nie będziemy dysponować ilością towaru, bądź konkretnym typem, który zażyczył sobie klient. W takim wypadku prosimy o bezzwłoczny kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Sklepem Internetowym OUTLET.

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych cech produktu.

 

5. Ceny towarów

Ceny obowiązujące w naszym sklepie są cenami brutto podanymi w PLN, za jedną jednostkę danego produktu (cena należna zgodnie z ustawą o cenach). Obowiązująca cena to ostateczna kwota do zapłaty, która jest podawana przy składaniu zamówienia. W cenę nie są wliczone koszty wysyłki towaru. Ceny te obowiązują wyłącznie w odniesieniu do zakupów dokonanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego OUTLET.

 

6. Koszt przesyłki

Koszt przesyłki zakupionego towaru za kwotę niższą niż 200 PLN ponosi Klient. W przypadku zakupu towaru za kwotę co najmniej 200 PLN koszt przesyłki ponosi Spółka.

W przypadku, gdy koszt zakupionego towaru wynosi mniej niż 200 PLN Sklep Internetowy OUTLET pobiera opłaty za przesyłki w wysokości 15 PLN o wadze do 25 kg wysyłanych na terenie Polski. W przypadku przesyłek o wadze powyżej 25 kg wysyłanych na terenie Polski pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN.

W  przypadku przesyłek poza granice Polski koszt wysyłki ustalany jest  indywidualnie.

Wraz z przesyłką dostarczany jest dokument sprzedaży.

 

 

7. Warunki płatności

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym OUTLET produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Formy płatności:

 

Płatność za pobraniem:

·         płatność następuje przy odbiorze przesyłki. Klient przekazuje gotówkę kurierowi firmy spedycyjnej, który dostarcza przesyłkę.

Przedpłata:

·         Płatność przelewem na konto Spółki, co wydłuża proces realizacji zamówienia, ponieważ Sklep Internetowy OUTLET musi zaczekać na zaksięgowanie środków na koncie. Należy jak najszybciej przelać całą sumę podaną w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, wymagana kwota nie wpłynie na konto, zarezerwowany towar zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż.

·         W przypadku niektórych towarów mało popularnych lub sprowadzanych na zamówienie, zastrzegamy sobie możliwość pobierania zaliczki w wysokości 30% wartości towaru lub przedpłaty.

 

8. Składanie zamówienia

Zamówienia mogą być składane telefonicznie w godzinach od 7 do 15 od poniedziałku do piątku. Należy podać adres poczty e-mail, dane do wysyłki oraz opcje wystawienia faktury. W razie stwierdzenia niezgodności przesłanych przez Spółkę danych, Klient powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić Spółce drogą elektroniczną na adres outlet@polkemic.pl

 

Prosimy o konieczne zapoznanie się z treścią listu i sprawdzenie poprawności zawartych w nim danych. W razie stwierdzenia niezgodności przesłanych przez nas danych, prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sklepem Internetowym OUTLET.

 

Dla szybkiej i sprawnej realizacji Zamówienia bardzo istotne jest podanie poprawnych danych kontaktowych, przede wszystkim adresu poczty e-mail oraz telefonu.

 

Jeśli Zamówienie nie zostanie potwierdzone w przeciągu 7 dni od chwili złożenia, będzie ono usuwane.

 

 

9. Realizacja zamówienia

Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00. W przypadku potwierdzenia złożonego wcześniej zamówienia do godziny 12-stej, przekazanie zamówienia do realizacji wynosi 1 dzień roboczy. W przeciwnym wypadku zamówienie będzie przekazywane do realizacji w ciągu np. dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia.

Przyjęcie Zamówienia przez Sklep Internetowy OUTLET nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Informację o terminie realizacji Zamówienia, dacie dostawy Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar będzie dostępny. W przypadku niedostępności danego towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu złożonego Zamówienia z powodu braku towaru lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizację.

 

10. Warunki dostawy

Czas dostawy produktów niezależnie od realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

Towar zakupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego OUTLET, dostarczany będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru po wcześniejszym ustaleniu jego terminu z pracownikiem Sklepu Internetowego OUTLET.

Firma kurierska dostarcza przesyłki w godzinach 8 - 17 do klientów indywidualnych oraz w godzinach 8-16 do firm. W celu ustalenia dokładnej godziny doręczenia przesyłki, prosimy o kontakt z firmą kurierską w dniu dostawy. W sytuacji, gdy dostarczający przesyłkę kurier nie zastanie Państwa, pozostawi informację o próbie jej doręczenia, w postaci AWIZO. Pierwszego dnia po próbie dostarczenia, paczka będzie na Państwa czekać w lokalnym oddziale firmy kurierskiej, skąd będziecie ją mogli Państwo odebrać osobiście – adres oddziału firmy kurierskiej i wszelkie szczegóły dotyczące przesyłki znajdziecie Państwo na pozostawionym przez kuriera awizo. Jeśli nie odbiorą Państwo przesyłki osobiście z siedziby firmy kurierskiej, drugiego dnia po awizowaniu paczki, kurier dokona próby ponownego jej dostarczenia pod wskazany w formularzu zamówienia adres.

 

 

11. Kontrola zawartości przesyłki

Przed odebraniem towaru prosimy o dokładne sprawdzenie, czy dostarczony towar jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. Towar do transportu zapakowany jest w karton. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy odmówić odbioru i niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu Internetowego OUTLET w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeśli do Klienta dotrze uszkodzona przesyłka prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne skontaktowanie się z obsługą Sklepu Internetowego OUTLET.

 

12. Dowód zakupu

Klient dokonuje płatności na podstawie listu przewozowego, który jest świadectwem zawarcia transakcji ze Sklepem Internetowym OUTLET. Dowód zakupu lub faktura VAT są każdorazowo dołączane do przesyłki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktura VAT nie wymaga podpisu.

 

13. Zwrot lub wymiana towaru

1. Koszty przesyłki i opakowania w przypadku zwrotu towaru ponosi Klient.

Konsument który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym OUTLET na odległość,  może od  niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W celu zrealizowania powyższego uprawnienia Konsument powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Spółki: POLKEMIC Spółka z o.o., ul. Boya – Żeleńskiego nr 2A, 35 – 105 Rzeszów, Sklep Internetowy OUTLET. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły w ramach umowy zawartej na odległość, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń uzyskanych w związku z zawarciem Umowy na odległość powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

 

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, Towar powinien być zwrócony na adres: POLKEMIC Spółka z o. o., ul. Boya – Żeleńskiego nr 2A, 35 – 105 Rzeszów, Sklep Internetowy OUTLET.

 

Zwrotu lub wymiany towaru (bez względu na przyczyny) można dokonać tylko w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca.

 

Adres Wysyłki: POLKEMIC Spółka z o.o., przy ul. Boya – Żeleńskiego nr 2A, 35 – 105 Rzeszów, Sklep Internetowy OUTLET.

 

2. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

14. Zasady reklamacji

Reklamacje, z tytułu wady rzeczy sprzedanej producenta należy przesłać w formie pisemnej na adres: POLKEMIC Spółka z o.o., ul. Boya – Żeleńskiego nr 2A, 35 – 105 Rzeszów, Sklep Internetowy OUTLET.

 

Spółka rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Spółka nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.

 

15. Ochrona prywatności

1. Dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym OUTLET wymaga podania niezbędnych informacji kontaktowych (np. telefon, adres e-mail) oraz informacji niezbędnych do wystawienia faktury i dostarczenia przesyłki. Przekazane dane są wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do tych celów. Powierzone nam dane osobowe Klienta są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Klientowi sklepu internetowego (serwisu) OUTLET przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, które w procesie składania zamówienia wprowadził do systemu informatycznego Spółki.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów.

3. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą POLKEMIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya – Żeleńskiego nr 2A, 35 – 105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491023, o numerze NIP 8133352989, o numerze REGON 691782088.

4. W celu realizacji transakcji Sprzedawca będzie przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię/imiona i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP.

5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

 

16. Zasady ogólne korzystania ze Sklepu internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet itp. oraz oprogramowania do przeglądania zasobów Internetu typu Internet Explorer (wersja 7 lub nowsza), FireFox (wersja 3 lub nowsza), Opera (wersja 9 lub nowsza). Rekomendowana rozdzielczość pozioma ekranu to rozdzielczość powyżej 1024 pikseli.

2. Przeglądanie stron internetowych Sklepu np. uzyskiwanie informacji o produktach, Sprzedawcy, sprawdzaniu dostępności nie wymaga rejestracji.

3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a zwłaszcza do przeglądania stron Sklepu i składania zamówień.

4. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia przez określony czas możliwości korzystania ze Sklepu internetowego z przyczyn technicznych.

 

17. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu

2. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 

 

 

 Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

POLKEMIC sp. z o.o.

Sklep Internetowy OUTLET

ul. Boya – Żeleńskiego nr 2A,

35 – 105 Rzeszów
E-MAIL: outlet@polkemic.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………......


numer zamówienia ............................................................................................

Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru .......................................................................................Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................